ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | billionaire

1. Vampire
Level: 120
Gold: 18,708,989,413
Guild: IIALL_StaRll
2. Asura
Level: 120
Gold: 17,184,424,021
Guild: Wars
3. G_M_
Level: 111
Gold: 14,338,511,491
Guild: NO GUILD
4. Skyline
Level: 120
Gold: 13,421,187,071
Guild: Wars
5. zx123
Level: 101
Gold: 12,649,922,230
Guild: NO GUILD
6. SweeT
Level: 120
Gold: 10,745,314,582
Guild: IIALL_StaRll
7. BlueJam
Level: 102
Gold: 10,502,301,653
Guild: NO GUILD
8. Jendeukie
Level: 111
Gold: 10,101,483,973
Guild: IIALL_StaRIl
9. aTYa
Level: 8
Gold: 9,799,484,752
Guild: NO GUILD
10. Artemis_ll
Level: 109
Gold: 9,032,073,334
Guild: NO GUILD
11. SHINTO
Level: 120
Gold: 6,842,347,381
Guild: UNITY
12. Milada
Level: 40
Gold: 6,435,178,790
Guild: UNITY
13. ULTIMATE
Level: 117
Gold: 6,294,130,948
Guild: IIALL_StaRll
14. KCD_Kem
Level: 109
Gold: 5,518,162,242
Guild: IIALL_StaRll
15. 360_uiu
Level: 110
Gold: 4,960,404,807
Guild: NO GUILD
16. LighTNing
Level: 97
Gold: 4,562,921,532
Guild: NO GUILD
17. o_Dew_o
Level: 120
Gold: 4,360,775,950
Guild: IIALL_StaRll
18. Victoria
Level: 120
Gold: 4,347,559,675
Guild: IIALL_StaRll
19. LnwAvsuS
Level: 118
Gold: 4,075,681,893
Guild: Wars
20. Bow27
Level: 97
Gold: 3,658,368,626
Guild: NO GUILD
21. UCL4
Level: 105
Gold: 3,281,345,190
Guild: NO GUILD
22. UCL3
Level: 105
Gold: 3,267,721,592
Guild: NO GUILD
23. UCL1
Level: 105
Gold: 3,197,738,080
Guild: NO GUILD
24. UCL2
Level: 105
Gold: 3,152,258,027
Guild: NO GUILD
25. Perseus
Level: 105
Gold: 3,141,266,339
Guild: NO GUILD
26. UCL5
Level: 105
Gold: 3,129,053,067
Guild: NO GUILD
27. BOY
Level: 40
Gold: 3,103,672,967
Guild: UNlTY
28. Destiny
Level: 111
Gold: 3,084,284,720
Guild: Wars
29. Serafim
Level: 111
Gold: 3,011,952,575
Guild: ALL_StaR
30. a_Simon_a
Level: 115
Gold: 3,003,029,379
Guild: KING_ARTHUR
31. Al
Level: 1
Gold: 3,000,010,000
Guild: NO GUILD
32. GodOFDusS
Level: 118
Gold: 2,990,898,124
Guild: Wars
33. LEGEND
Level: 111
Gold: 2,891,115,820
Guild: ll_TIGER_ll
34. _BronRoc_
Level: 101
Gold: 2,877,784,197
Guild: NO GUILD
35. BarBarRaKan
Level: 96
Gold: 2,778,262,923
Guild: NO GUILD
36. BETAGEN
Level: 120
Gold: 2,685,771,437
Guild: UNITY
37. khawtang
Level: 120
Gold: 2,664,647,726
Guild: UNITY
38. Gaston
Level: 120
Gold: 2,545,662,153
Guild: UNITY
39. PaPsi
Level: 6
Gold: 2,475,086,946
Guild: NO GUILD
40. Dal2kNess
Level: 116
Gold: 2,398,046,951
Guild: NO GUILD
41. Online_Point
Level: 119
Gold: 2,387,323,585
Guild: IIALL_StaRll
42. KoDomoMM
Level: 107
Gold: 2,309,573,223
Guild: IIALL_StaRll
43. Alice
Level: 112
Gold: 2,205,867,974
Guild: SUICIDESQUAD
44. Nin
Level: 41
Gold: 2,177,166,110
Guild: UNITY
45. IIJUSTINII
Level: 120
Gold: 2,131,995,599
Guild: SUICIDESQUAD
46. llWizarDll
Level: 118
Gold: 2,112,296,479
Guild: IIALL_StaRIl
47. Aristotle
Level: 118
Gold: 2,108,486,017
Guild: NO GUILD
48. Online_Play
Level: 119
Gold: 2,098,525,423
Guild: IIALL_StaRll
49. Milan
Level: 117
Gold: 2,086,814,709
Guild: NO GUILD
50. CreRicX
Level: 97
Gold: 2,040,968,572
Guild: NO GUILD
51. Snake_Eyes
Level: 119
Gold: 1,982,786,665
Guild: UNITY
52. NIKE
Level: 1
Gold: 1,864,216,020
Guild: NO GUILD
53. Waccine
Level: 110
Gold: 1,839,218,101
Guild: NO GUILD
54. Yong
Level: 116
Gold: 1,802,111,045
Guild: SUICIDESQUAD
55. IIWizarDll
Level: 118
Gold: 1,797,719,513
Guild: IIALL_StaRII
56. BoSst
Level: 101
Gold: 1,771,782,343
Guild: NO GUILD
57. HonZA
Level: 119
Gold: 1,738,901,585
Guild: ALL_StaR
58. Gil__das
Level: 110
Gold: 1,631,381,123
Guild: NO GUILD
59. IIWizarDII
Level: 118
Gold: 1,611,862,525
Guild: IIALL_StaRIl
60. ZOMBIE
Level: 120
Gold: 1,582,045,510
Guild: l_PLATINUM_l
61. Storm_Shadow
Level: 120
Gold: 1,571,443,904
Guild: UNITY
62. Zander
Level: 120
Gold: 1,567,177,174
Guild: UNITY
63. Andromeda
Level: 119
Gold: 1,565,219,552
Guild: NO GUILD
64. Harp4
Level: 117
Gold: 1,541,143,538
Guild: NO GUILD
65. llWizarDIl
Level: 118
Gold: 1,516,235,855
Guild: IIALL_StaRII
66. GoD
Level: 118
Gold: 1,400,029,643
Guild: l_PLATINUM_l
67. Superman
Level: 118
Gold: 1,375,345,194
Guild: IIALL_StaRll
68. Charisma
Level: 120
Gold: 1,345,977,232
Guild: UNITY
69. SoraAoi
Level: 110
Gold: 1,334,926,895
Guild: NO GUILD
70. Anniversary
Level: 110
Gold: 1,324,516,065
Guild: NO GUILD
71. Wedding
Level: 110
Gold: 1,313,467,651
Guild: Superiority
72. ESPADAS
Level: 120
Gold: 1,292,333,538
Guild: IIALL_StaRll
73. Suwat
Level: 120
Gold: 1,271,261,372
Guild: IIALL_StaRll
74. _TomnooFai_
Level: 120
Gold: 1,249,274,222
Guild: Wars
75. AeKKuN
Level: 109
Gold: 1,209,683,815
Guild: NO GUILD
76. wi12
Level: 115
Gold: 1,208,267,015
Guild: NO GUILD
77. Scarlet___
Level: 110
Gold: 1,192,776,152
Guild: Black_Clover
78. PALADIN
Level: 120
Gold: 1,150,438,187
Guild: l_PLATINUM_l
79. Romeo
Level: 111
Gold: 1,148,250,716
Guild: NO GUILD
80. llWizarDlI
Level: 118
Gold: 1,137,148,129
Guild: IIALL_StaRll
81. Kamikaze
Level: 120
Gold: 1,128,954,486
Guild: NO GUILD
82. Dual_Axe
Level: 118
Gold: 1,098,625,642
Guild: l_PLATINUM_l
83. Maxima
Level: 120
Gold: 1,092,049,332
Guild: Wars
84. Blackza
Level: 96
Gold: 1,088,777,916
Guild: NO GUILD
85. FourMod
Level: 111
Gold: 1,073,872,506
Guild: Kamikaze
86. CARLOS
Level: 120
Gold: 1,065,996,995
Guild: NO GUILD
87. 8888888888
Level: 111
Gold: 1,062,921,717
Guild: NO GUILD
88. 77777777777
Level: 111
Gold: 1,060,571,375
Guild: NO GUILD
89. 66666666666
Level: 111
Gold: 1,013,755,023
Guild: NO GUILD
90. Harp3
Level: 111
Gold: 1,012,663,037
Guild: NO GUILD
91. DAKDAK
Level: 101
Gold: 1,010,969,014
Guild: NO GUILD
92. Balder
Level: 67
Gold: 1,009,576,232
Guild: NO GUILD
93. Cleric
Level: 111
Gold: 1,009,244,537
Guild: NO GUILD
94. ChungHa
Level: 112
Gold: 1,000,429,210
Guild: NO GUILD
95. ZODIAC
Level: 120
Gold: 939,684,570
Guild: IIALL_StaRll
96. S26PRO99X
Level: 109
Gold: 935,679,830
Guild: NO GUILD
97. Matthew
Level: 107
Gold: 934,781,105
Guild: NO GUILD
98. Escorpio
Level: 120
Gold: 933,632,200
Guild: l_PLATINUM_l
99. WAIT
Level: 7
Gold: 899,535,731
Guild: NO GUILD
100. Rider
Level: 106
Gold: 893,683,113
Guild: NO GUILD

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

146

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ปิดบ้าน
ปิดบ้าน
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED