ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | billionaire

1. ShopPing
Level: 1
Gold: 671,910,002
Guild: LaVenDeR
2. AyeD
Level: 84
Gold: 666,851,104
Guild: Fighting
3. RangerCodeVI
Level: 98
Gold: 623,388,370
Guild: LaVenDeR
4. Arya
Level: 20
Gold: 577,310,000
Guild: Heaven
5. Doshi
Level: 94
Gold: 422,479,379
Guild: NO GUILD
6. Melody
Level: 98
Gold: 416,114,268
Guild: LaVenDeR
7. BlacKDragON
Level: 98
Gold: 380,113,818
Guild: Fighting
8. KenShin
Level: 98
Gold: 376,707,455
Guild: LaVenDeR
9. KaTi
Level: 100
Gold: 286,472,906
Guild: NO GUILD
10. _____Open
Level: 90
Gold: 253,609,472
Guild: LaVenDeR
11. DE
Level: 100
Gold: 251,239,847
Guild: DemondEyes
12. SJllSJ
Level: 87
Gold: 242,131,824
Guild: NO GUILD
13. Dua_Lipa
Level: 64
Gold: 239,076,392
Guild: NO GUILD
14. FujikoFFujio
Level: 1
Gold: 233,314,639
Guild: NO GUILD
15. MinNieMeen
Level: 98
Gold: 226,127,093
Guild: LaVenDeR
16. Allie
Level: 95
Gold: 213,252,234
Guild: Fighting
17. BAD
Level: 100
Gold: 202,597,648
Guild: DemondEyes
18. lUOS
Level: 97
Gold: 179,776,229
Guild: DemondEyes
19. Tara
Level: 100
Gold: 152,927,049
Guild: DemondEyes
20. Badl3oy
Level: 62
Gold: 128,156,241
Guild: Fighting
21. Tanya
Level: 100
Gold: 127,150,245
Guild: DemondEyes
22. ll
Level: 99
Gold: 119,815,053
Guild: Fighting
23. Mamiya
Level: 100
Gold: 112,127,059
Guild: DemondEyes
24. Welcare
Level: 92
Gold: 106,775,967
Guild: NO GUILD
25. Zoey
Level: 70
Gold: 106,343,539
Guild: NO GUILD
26. Chandra
Level: 100
Gold: 99,630,505
Guild: DemondEyes
27. Kasper
Level: 100
Gold: 99,282,317
Guild: DemondEyes
28. Like_Me_
Level: 91
Gold: 95,616,831
Guild: Fighting
29. JpIXT0808080
Level: 100
Gold: 85,624,402
Guild: DemondEyes
30. IaRMInDy
Level: 96
Gold: 84,769,841
Guild: Fighting
31. GodSeven
Level: 82
Gold: 83,043,742
Guild: NO GUILD
32. DomeInwZa007
Level: 62
Gold: 81,107,354
Guild: DemondEyes
33. DODO
Level: 84
Gold: 80,390,056
Guild: NO GUILD
34. BlackCoffee
Level: 59
Gold: 78,994,522
Guild: NO GUILD
35. Bella
Level: 100
Gold: 77,999,339
Guild: DemondEyes
36. six6sick
Level: 100
Gold: 74,686,303
Guild: DemondEyes
37. Ben_Q
Level: 75
Gold: 70,097,971
Guild: DemondEyes
38. Bonita
Level: 100
Gold: 66,475,172
Guild: DemondEyes
39. Rol3in_____
Level: 97
Gold: 64,308,417
Guild: DemondEyes
40. Dynamics
Level: 71
Gold: 64,015,118
Guild: NO GUILD
41. _Lucien_
Level: 61
Gold: 62,914,017
Guild: NO GUILD
42. oGeffeNo
Level: 78
Gold: 61,542,292
Guild: ChurchofGod
43. EXODIA
Level: 100
Gold: 61,234,587
Guild: Fighting
44. BelpHeGor
Level: 92
Gold: 60,595,717
Guild: NO GUILD
45. Excuse_Me
Level: 100
Gold: 57,999,453
Guild: DemondEyes
46. 3LACK3OY
Level: 90
Gold: 55,514,457
Guild: InnOCent
47. ElizabeThllz
Level: 55
Gold: 54,344,487
Guild: NO GUILD
48. VaIikie
Level: 90
Gold: 52,282,987
Guild: NO GUILD
49. MigueIa
Level: 99
Gold: 51,590,171
Guild: Fighting
50. Rangers
Level: 87
Gold: 48,733,377
Guild: NO GUILD

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

185

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED