ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Anna

CURRENT LEVEL 41
Strength 180
Intellect 60
Stat points 0
next lvl 33.43%
Gold 1,901,674
LAST LOGIN 16/06/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
Battle Crossbow (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Crossbow
Degree: 2 degrees


Phy. atk. pwr. 128 ~ 157 (+16%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+9%)
Durability 58/80 (+41%)
Attack rating 92 (+45%)
Critical 4 (+0%)
Phy. reinforce 71.3 % ~ 87.1 % (+3%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+19%)

Required level 8
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
No item equipped
No item equipped
No item equipped
Sagittarius Savage Mail (Basic)

Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 39/39 (+0%)
Parry rate 7 (+0%)
Phy. reinforce 52.0 (+0%)
Mag. reinforce 87.0 (+0%)

Required level 0
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Sagittarius Savage Boots (Basic)

Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 39/39 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 38.0 (+0%)
Mag. reinforce 63.0 (+0%)

Required level 0
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Sagittarius Savage Tasset (Basic)

Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 38/39 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 42.0 (+0%)
Mag. reinforce 71.0 (+0%)

Required level 0
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
Quartz Earring (+1)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 13.4 (+22%)
Mag. absorption 13.4 (+22%)

Required level 34
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Astral (6Time/times)
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

141

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED