ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Badl3oy

CURRENT LEVEL 94
Strength 388
Intellect 114
Stat points 3
next lvl 60.39%
Gold 90,026,375
LAST LOGIN 12/07/2018
GUILD Fighting
Job Type Trader
Job Alias Monny

OFFLINE

Taurus Guardian Aegis (+5)

Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 194 (+19%)
Mag. def. pwr. 353 (+35%)
Durability 57/86 (+12%)
Blocking rate 14 (+48%)
Phy. reinforce 278.8 (+6%)
Mag. reinforce 499.8 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Lucky (1Time/times)
Hydra Ancient Legacy (+2)

Sort of item: Light staff
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+9%)
Mag. atk. pwr. 1942 ~ 2374 (+19%)
Durability 422/102 (+48%)
Attack rating 147 (+16%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+25%)
Mag. reinforce 362.9 % ~ 443.6 % (+6%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 1 Increase
Attack rate 5% Increase
65
Scorpio Gale Alette (+1)

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 83 (+9%)
Mag. def. pwr. 130 (+6%)
Durability 245/70 (+3%)
Parry rate 31 (+29%)
Phy. reinforce 187.4 (+32%)
Mag. reinforce 253.3 (+6%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Durability 30% Increase
65
Scorpio Gale Coronet (+4)

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 99 (+0%)
Mag. def. pwr. 159 (+0%)
Durability 53/69 (+0%)
Parry rate 37 (+0%)
Phy. reinforce 180.0 (+0%)
Mag. reinforce 302.0 (+0%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Gale Glove (+3)

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 69 (+0%)
Mag. def. pwr. 110 (+0%)
Durability 40/68 (+0%)
Parry rate 29 (+0%)
Phy. reinforce 129.0 (+0%)
Mag. reinforce 217.0 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Gale Breast Mail (+5)

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 136 (+0%)
Mag. def. pwr. 219 (+0%)
Durability 49/70 (+0%)
Parry rate 48 (+0%)
Phy. reinforce 242.0 (+0%)
Mag. reinforce 406.0 (+0%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

MP 600 Increase
Str 5 Increase
Polar Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 99 (+0%)
Mag. def. pwr. 194 (+22%)
Durability 50/74 (+6%)
Parry rate 37 (+19%)
Phy. reinforce 232.3 (+32%)
Mag. reinforce 407.1 (+38%)

Required level 66
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Scorpio Gale Breast Tasset (+5)

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 108 (+0%)
Mag. def. pwr. 173 (+0%)
Durability 54/69 (+0%)
Parry rate 40 (+0%)
Phy. reinforce 194.0 (+0%)
Mag. reinforce 326.0 (+0%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Amber Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.6 (+16%)
Mag. absorption 41.4 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
BurnHour 5% Reduce
Amber Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 38.9 (+48%)
Mag. absorption 33.9 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Electric shockHour 5% Reduce
ZombieHour 5% Reduce
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 42.3 (+77%)
Mag. absorption 23.9 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
PoisoningHour 3% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 23.9 (+0%)
Mag. absorption 23.9 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
ZombieHour 3% Reduce
Electric shockHour 10% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

127

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED