ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

FlooKz

CURRENT LEVEL 41
Strength 82
Intellect 158
Stat points 0
next lvl 68.41%
Gold 30,835
LAST LOGIN 17/06/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Bronze Shield

Sort of item: Shield
Degree: 2 degrees


Phy. def. pwr. 5 (+0%)
Mag. def. pwr. 8 (+0%)
Durability 49/49 (+0%)
Blocking rate 10 (+0%)
Phy. reinforce 49.0 (+0%)
Mag. reinforce 81.0 (+0%)

Required level 8
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
Shelter Holyword Talisman

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 4 degrees


Phy. def. pwr. 1 (+0%)
Mag. def. pwr. 21 (+0%)
Durability 49/49 (+0%)
Parry rate 12 (+0%)
Phy. reinforce 43.0 (+0%)
Mag. reinforce 91.0 (+0%)

Required level 25
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Sungdo Silk Hood

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 18 (+0%)
Durability 46/46 (+0%)
Parry rate 12 (+0%)
Phy. reinforce 46.0 (+0%)
Mag. reinforce 98.0 (+0%)

Required level 19
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Shelter Holyword Wristlet

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 4 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 18 (+0%)
Durability 48/48 (+0%)
Parry rate 10 (+0%)
Phy. reinforce 39.0 (+0%)
Mag. reinforce 83.0 (+0%)

Required level 24
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Oh Sasan silk Suit

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 27 (+0%)
Mag. def. pwr. 58 (+0%)
Durability 53/53 (+0%)
Parry rate 24 (+0%)
Phy. reinforce 85.0 (+0%)
Mag. reinforce 182.0 (+0%)

Required level 37
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Oh Sasan silk Shoes

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 17 (+0%)
Mag. def. pwr. 37 (+0%)
Durability 52/52 (+0%)
Parry rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 58.0 (+0%)
Mag. reinforce 125.0 (+0%)

Required level 34
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Oh Sasan silk Trousers

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 21 (+0%)
Mag. def. pwr. 46 (+0%)
Durability 53/53 (+0%)
Parry rate 19 (+0%)
Phy. reinforce 68.0 (+0%)
Mag. reinforce 146.0 (+0%)

Required level 36
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Blue Quartz Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 9.4 (+0%)
Mag. absorption 9.4 (+0%)

Required level 36
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Blue Quartz Earring

Sort of item: Earring
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 7.7 (+0%)
Mag. absorption 7.7 (+0%)

Required level 34
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Blue Quartz Ring

Sort of item: Ring
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 6.6 (+0%)
Mag. absorption 6.6 (+0%)

Required level 32
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Blue Quartz Ring

Sort of item: Ring
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 6.6 (+0%)
Mag. absorption 6.6 (+0%)

Required level 32
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

127

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED