ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

GPS

CURRENT LEVEL 103
Strength 122
Intellect 428
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 0
LAST LOGIN 28/10/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias DDT

OFFLINE

No item equipped
No item equipped
Virgo Runa Himation

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 46 (+0%)
Mag. def. pwr. 91 (+0%)
Durability 36/53 (+0%)
Parry rate 20 (+0%)
Phy. reinforce 101.0 (+0%)
Mag. reinforce 215.0 (+0%)

Required level 65

Max. no. of magic options: 9 Unit
Virgo Runa Diadem

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 60 (+0%)
Mag. def. pwr. 118 (+0%)
Durability 25/53 (+0%)
Parry rate 30 (+0%)
Phy. reinforce 127.0 (+0%)
Mag. reinforce 272.0 (+0%)

Required level 67

Max. no. of magic options: 9 Unit
Virgo Runa Mitten

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 42 (+0%)
Mag. def. pwr. 82 (+0%)
Durability 42/53 (+0%)
Parry rate 19 (+0%)
Phy. reinforce 92.0 (+0%)
Mag. reinforce 196.0 (+0%)

Required level 64

Max. no. of magic options: 9 Unit
Virgo Runa Robe

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 84 (+0%)
Mag. def. pwr. 164 (+0%)
Durability 33/54 (+0%)
Parry rate 39 (+0%)
Phy. reinforce 172.0 (+0%)
Mag. reinforce 366.0 (+0%)

Required level 69

Max. no. of magic options: 9 Unit
Virgo Runa Weave

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 55 (+0%)
Mag. def. pwr. 108 (+0%)
Durability 30/53 (+0%)
Parry rate 28 (+0%)
Phy. reinforce 118.0 (+0%)
Mag. reinforce 251.0 (+0%)

Required level 66

Max. no. of magic options: 9 Unit
Virgo Runa Under Robe

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 66 (+0%)
Mag. def. pwr. 130 (+0%)
Durability 28/54 (+0%)
Parry rate 32 (+0%)
Phy. reinforce 138.0 (+0%)
Mag. reinforce 293.0 (+0%)

Required level 68

Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

197

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRII
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED