ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

GodSeven

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 132,998,939
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD GOD7
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Arrow(8738)
Ye's Divine Bow (+9)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2834 ~ 3473 (+74%)
Mag. atk. pwr. 3257 ~ 3991 (+25%)
Durability 275/142 (+48%)
Attack rating 167 (+41%)
Critical 6 (+0%)
Phy. reinforce 269.7 % ~ 330.5 % (+6%)
Mag. reinforce 455.8 % ~ 558.7 % (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Durability 160% Increase
Black Shoulder (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 270 (+38%)
Mag. def. pwr. 320 (+25%)
Durability 99/108 (+12%)
Parry rate 45 (+12%)
Phy. reinforce 339.2 (+22%)
Mag. reinforce 479.2 (+32%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Black Crown (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 259 (+6%)
Mag. def. pwr. 400 (+25%)
Durability 105/132 (+35%)
Parry rate 52 (+9%)
Phy. reinforce 474.7 (+38%)
Mag. reinforce 562.5 (+25%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Black Bracer (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 203 (+12%)
Mag. def. pwr. 237 (+0%)
Durability 103/125 (+29%)
Parry rate 42 (+35%)
Phy. reinforce 299.3 (+16%)
Mag. reinforce 367.3 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Black Armor (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 355 (+9%)
Mag. def. pwr. 464 (+9%)
Durability 98/98 (+0%)
Parry rate 65 (+54%)
Phy. reinforce 830.8 (+83%)
Mag. reinforce 801.9 (+35%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Black Footgear (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 370 (+61%)
Mag. def. pwr. 349 (+16%)
Durability 100/109 (+12%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 427.7 (+32%)
Mag. reinforce 597.8 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Black Hose (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 351 (+32%)
Mag. def. pwr. 436 (+25%)
Durability 99/103 (+6%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 478.6 (+29%)
Mag. reinforce 515.2 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Tiger's Eye Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 45.4 (+48%)
Mag. absorption 43.3 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Tiger's Eye Earring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.3 (+19%)
Mag. absorption 38.1 (+45%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Tiger's Eye Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 36.8 (+54%)
Mag. absorption 30.8 (+29%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Tiger's Eye Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 34.7 (+45%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

141

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED