ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

HaiXU

CURRENT LEVEL 42
Strength 61
Intellect 184
Stat points 0
next lvl 99.61%
Gold 0
LAST LOGIN 13/06/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
Blood Flare (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 6 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+3%)
Mag. atk. pwr. 780 ~ 954 (+3%)
Durability 79/98 (+64%)
Attack rating 155 (+19%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+6%)
Mag. reinforce 286.6 % ~ 350.3 % (+32%)

Required level 42
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Aquarius Protect Himation

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 14 (+0%)
Mag. def. pwr. 27 (+0%)
Durability 43/43 (+0%)
Parry rate 14 (+0%)
Phy. reinforce 54.0 (+0%)
Mag. reinforce 114.0 (+0%)

Required level 33
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Corvus Runic Hat

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 4 degrees


Phy. def. pwr. 19 (+22%)
Mag. def. pwr. 36 (+16%)
Durability 56/70 (+67%)
Parry rate 17 (+25%)
Phy. reinforce 86.4 (+35%)
Mag. reinforce 136.0 (+0%)

Required level 32
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Lucky (2Time/times)
Parry rate 20% Increase
Aquarius Protect Mitten

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 12 (+0%)
Mag. def. pwr. 24 (+0%)
Durability 41/42 (+0%)
Parry rate 13 (+0%)
Phy. reinforce 49.0 (+0%)
Mag. reinforce 104.0 (+0%)

Required level 32
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Aquarius Protect Robe

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 26 (+0%)
Mag. def. pwr. 51 (+0%)
Durability 44/44 (+0%)
Parry rate 24 (+0%)
Phy. reinforce 91.0 (+0%)
Mag. reinforce 194.0 (+0%)

Required level 37
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Aquarius Protect Weave

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 16 (+0%)
Mag. def. pwr. 32 (+0%)
Durability 42/43 (+0%)
Parry rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 62.0 (+0%)
Mag. reinforce 133.0 (+0%)

Required level 34
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Aquarius Protect Under Robe

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 20 (+0%)
Mag. def. pwr. 40 (+0%)
Durability 44/44 (+0%)
Parry rate 19 (+0%)
Phy. reinforce 73.0 (+0%)
Mag. reinforce 156.0 (+0%)

Required level 36
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Aquarius Quartz Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 9.4 (+0%)
Mag. absorption 9.4 (+0%)

Required level 36
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Aquarius Quartz Earring

Sort of item: Earring
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 7.7 (+0%)
Mag. absorption 7.7 (+0%)

Required level 34
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Aquarius Quartz Ring

Sort of item: Ring
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 6.6 (+0%)
Mag. absorption 6.6 (+0%)

Required level 32
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Aquarius Quartz Ring

Sort of item: Ring
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 6.6 (+0%)
Mag. absorption 6.6 (+0%)

Required level 32
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

127

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED