ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

PaoLO

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 93,989,491
LAST LOGIN 18/07/2018
GUILD Alpha
Job Type Thief
Job Alias PL

OFFLINE

Arrow(6505)
Ye's Divine Bow (+13)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2622 ~ 3213 (+61%)
Mag. atk. pwr. 3674 ~ 4502 (+41%)
Durability 265/123 (+29%)
Attack rating 167 (+41%)
Critical 12 (+100%)
Phy. reinforce 442.7 % ~ 542.5 % (+74%)
Mag. reinforce 655.3 % ~ 803.1 % (+61%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 5 Increase
Durability 160% Increase
Attack rate 10% Increase
Immortal (5Time/times)
Steady (3Time/times)
221
Lucky (5Time/times)
Critical 100
Black Shoulder (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 238 (+22%)
Mag. def. pwr. 345 (+35%)
Durability 257/105 (+9%)
Parry rate 45 (+9%)
Phy. reinforce 347.5 (+25%)
Mag. reinforce 548.1 (+51%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 1 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Durability 160% Increase
Parry rate 40% Increase
Steady (1Time/times)
221
Black Casque (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 298 (+22%)
Mag. def. pwr. 390 (+22%)
Durability 254/100 (+3%)
Parry rate 52 (+0%)
Phy. reinforce 409.4 (+19%)
Mag. reinforce 679.5 (+51%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 4 Increase
Immortal (1Time/times)
Durability 160% Increase
Steady (1Time/times)
221
HP 600 Increase
MP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
Black Bracer (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 274 (+51%)
Mag. def. pwr. 359 (+51%)
Durability 260/112 (+16%)
Parry rate 42 (+25%)
Phy. reinforce 258.0 (+0%)
Mag. reinforce 357.2 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Black Armor (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 482 (+48%)
Mag. def. pwr. 439 (+3%)
Durability 273/129 (+32%)
Parry rate 65 (+3%)
Phy. reinforce 658.3 (+45%)
Mag. reinforce 594.0 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Parry rate 30% Increase
Durability 160% Increase
HP 88 Increase
MP 88 Increase
Immortal (1Time/times)
ZombieHour 190% Reduce
Black Footgear (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 250 (+9%)
Mag. def. pwr. 301 (+0%)
Durability 265/116 (+19%)
Parry rate 50 (+12%)
Phy. reinforce 427.7 (+32%)
Mag. reinforce 572.4 (+35%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 1 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
221
Black Hose (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 290 (+9%)
Mag. def. pwr. 348 (+0%)
Durability 265/119 (+22%)
Parry rate 55 (+67%)
Phy. reinforce 382.1 (+3%)
Mag. reinforce 544.3 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 2 Increase
Int 6 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Durability 160% Increase
HP 150 Increase
MP 70 Increase
Parry rate 30% Increase
Tiger's Eye Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 45.4 (+48%)
Mag. absorption 32.5 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
BurnHour 5% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Immortal (1Time/times)
Electric shockHour 20% Reduce
Tiger's Eye Earring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.3 (+0%)
Mag. absorption 39.7 (+51%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 4 Increase
Durability 44% Increase
Steady (47Time/times)
BurnHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Immortal (1Time/times)
Electric shockHour 10% Reduce
Tiger's Eye Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 28.4 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 4 Increase
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 10% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 10% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
Immortal (1Time/times)
Str 23 Increase
Attack rate 22% Increase
Tiger's Eye Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.9 (+25%)
Mag. absorption 23.9 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Attack rate 22% Increase
Electric shockHour 5% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
BurnHour 1% Reduce
PoisoningHour 5% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

141

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED