ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Sperm

CURRENT LEVEL 64
Strength 272
Intellect 83
Stat points 0
next lvl 27.23%
Gold 14,720,930
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias ASUJI

OFFLINE

No item equipped
No item equipped
Aquarius Hard Steel Alette

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 15 (+0%)
Mag. def. pwr. 24 (+0%)
Durability 50/51 (+0%)
Parry rate 14 (+0%)
Phy. reinforce 59.0 (+0%)
Mag. reinforce 100.0 (+0%)

Required level 33

Max. no. of magic options: 9 Unit
Aquarius Hard Steel Coronet

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 20 (+0%)
Mag. def. pwr. 32 (+0%)
Durability 51/52 (+0%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 75.0 (+0%)
Mag. reinforce 126.0 (+0%)

Required level 35

Max. no. of magic options: 9 Unit
Aquarius Hard Steel Glove

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 13 (+0%)
Mag. def. pwr. 22 (+0%)
Durability 49/51 (+0%)
Parry rate 13 (+0%)
Phy. reinforce 54.0 (+0%)
Mag. reinforce 91.0 (+0%)

Required level 32

Max. no. of magic options: 9 Unit
Aquarius Hard Steel Mail

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 29 (+0%)
Mag. def. pwr. 46 (+0%)
Durability 51/53 (+0%)
Parry rate 24 (+0%)
Phy. reinforce 101.0 (+0%)
Mag. reinforce 170.0 (+0%)

Required level 37

Max. no. of magic options: 9 Unit
Aquarius Hard Steel Boots

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 18 (+0%)
Mag. def. pwr. 29 (+0%)
Durability 51/52 (+0%)
Parry rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 69.0 (+0%)
Mag. reinforce 116.0 (+0%)

Required level 34

Max. no. of magic options: 9 Unit
Aquarius Hard Steel Tasset

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 22 (+0%)
Mag. def. pwr. 36 (+0%)
Durability 52/52 (+0%)
Parry rate 19 (+0%)
Phy. reinforce 81.0 (+0%)
Mag. reinforce 136.0 (+0%)

Required level 36

Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

141

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED