ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Welcare

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 46,537,481
LAST LOGIN 16/07/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias One2One

OFFLINE

Arrow(8821)
Ye's Divine Bow (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2296 ~ 2814 (+41%)
Mag. atk. pwr. 3674 ~ 4502 (+41%)
Durability 134/96 (+0%)
Attack rating 167 (+41%)
Critical 6 (+3%)
Phy. reinforce 457.9 % ~ 561.2 % (+80%)
Mag. reinforce 496.5 % ~ 608.5 % (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
Durability 100% Increase
Critical 3
Attack rate 60% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Black Shoulder (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 275 (+41%)
Mag. def. pwr. 312 (+22%)
Durability 177/121 (+25%)
Parry rate 45 (+61%)
Phy. reinforce 286.3 (+3%)
Mag. reinforce 479.2 (+32%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 100% Increase
Black Casque (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 354 (+45%)
Mag. def. pwr. 349 (+9%)
Durability 261/170 (+74%)
Parry rate 52 (+22%)
Phy. reinforce 564.2 (+64%)
Mag. reinforce 634.5 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
Parry rate 60% Increase
MP 850 Increase
HP 850 Increase
Durability 160% Increase
Steady (1Time/times)
Black Bracer (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 221 (+22%)
Mag. def. pwr. 276 (+16%)
Durability 67/97 (+0%)
Parry rate 42 (+22%)
Phy. reinforce 258.0 (+0%)
Mag. reinforce 475.2 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 10% Increase
Black Armor (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 439 (+35%)
Mag. def. pwr. 520 (+22%)
Durability 163/98 (+0%)
Parry rate 65 (+0%)
Phy. reinforce 553.9 (+22%)
Mag. reinforce 594.0 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 100% Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Steady (1Time/times)
Black Footgear (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 370 (+61%)
Mag. def. pwr. 437 (+45%)
Durability 232/106 (+9%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 437.4 (+35%)
Mag. reinforce 504.6 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 5 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Black Hose (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 325 (+22%)
Mag. def. pwr. 425 (+22%)
Durability 167/113 (+16%)
Parry rate 55 (+22%)
Phy. reinforce 452.6 (+22%)
Mag. reinforce 486.0 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60% Increase
MP 850 Increase
HP 88 Increase
Durability 100% Increase
Steady (1Time/times)
Tiger's Eye Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.7 (+0%)
Mag. absorption 37.5 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 2 Increase
Int 3 Increase
ZombieHour 5% Reduce
PoisoningHour 5% Reduce
Electric shockHour 10% Reduce
BurnHour 10% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 10% Reduce
Tiger's Eye Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.1 (+3%)
Mag. absorption 38.9 (+48%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Electric shockHour 10% Reduce
BurnHour 20% Reduce
ZombieHour 3% Reduce
PoisoningHour 10% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 10% Reduce
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 28.4 (+19%)
Mag. absorption 23.9 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
ZombieHour 3% Reduce
PoisoningHour 5% Reduce
BurnHour 10% Reduce
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 25.3 (+6%)
Mag. absorption 26.1 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 2 Increase
Int 3 Increase
ZombieHour 1% Reduce
PoisoningHour 10% Reduce
Electric shockHour 3% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

127

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED