ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

o_Repell_o

CURRENT LEVEL 68
Strength 288
Intellect 87
Stat points 0
next lvl 22.25%
Gold 1,317,501
LAST LOGIN 15/07/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Arrow(7201)
Moon Bow

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 767 ~ 940 (+3%)
Mag. atk. pwr. 1227 ~ 1504 (+3%)
Durability 88/102 (+22%)
Attack rating 180 (+41%)
Critical 6 (+0%)
Phy. reinforce 176.3 % ~ 216.1 % (+16%)
Mag. reinforce 352.6 % ~ 432.2 % (+45%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
207
Attack rate 10% Increase
Pegasus Shoulder (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 119 (+29%)
Mag. def. pwr. 144 (+19%)
Durability 92/113 (+32%)
Parry rate 32 (+74%)
Phy. reinforce 196.0 (+16%)
Mag. reinforce 276.3 (+25%)

Required level 65
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Pegasus Casque (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 130 (+9%)
Mag. def. pwr. 182 (+16%)
Durability 87/89 (+3%)
Parry rate 39 (+35%)
Phy. reinforce 316.7 (+48%)
Mag. reinforce 296.8 (+6%)

Required level 67
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 600 Increase
HP 250 Increase
Pegasus Bracer (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 86 (+3%)
Mag. def. pwr. 116 (+6%)
Durability 86/90 (+6%)
Parry rate 30 (+6%)
Phy. reinforce 237.2 (+54%)
Mag. reinforce 234.3 (+16%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Python Lamellar (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 83 (+51%)
Mag. def. pwr. 134 (+45%)
Durability 67/71 (+9%)
Parry rate 31 (+0%)
Phy. reinforce 127.0 (+0%)
Mag. reinforce 276.1 (+29%)

Required level 37
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Pegasus Footgear (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 116 (+6%)
Mag. def. pwr. 147 (+3%)
Durability 87/91 (+6%)
Parry rate 37 (+25%)
Phy. reinforce 197.0 (+0%)
Mag. reinforce 314.8 (+22%)

Required level 66
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Pegasus Hose (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 146 (+12%)
Mag. def. pwr. 214 (+25%)
Durability 96/131 (+51%)
Parry rate 42 (+6%)
Phy. reinforce 415.8 (+80%)
Mag. reinforce 416.8 (+38%)

Required level 68
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Pearl Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 24.5 (+3%)
Mag. absorption 28.3 (+19%)

Required level 68
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Pearl Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 23.8 (+19%)
Mag. absorption 23.2 (+16%)

Required level 66
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Pearl Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 20.8 (+16%)
Mag. absorption 17.9 (+0%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Pearl Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 24.2 (+35%)
Mag. absorption 17.9 (+0%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

141

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED