ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Highscores

1. ESPADAS
Level: 120
SP: 50951784
Guild: IIALL_StaRll
2. MACALOS
Level: 120
SP: 46184311
Guild: IIALL_StaRll
3. CARLOS
Level: 120
SP: 43526294
Guild: NO GUILD
4. SHINTO
Level: 120
SP: 37155178
Guild: UNITY
5. Charisma
Level: 120
SP: 35541870
Guild: UNITY
6. Raijin
Level: 120
SP: 32546565
Guild: TOY_Story
7. PALADIN
Level: 120
SP: 31003928
Guild: l_PLATINUM_l
8. ZOMBIE
Level: 120
SP: 29045055
Guild: l_PLATINUM_l
9. ZODIAC
Level: 120
SP: 29010073
Guild: IIALL_StaRll
10. Teamo
Level: 120
SP: 25544798
Guild: UNITY
11. Storm_Shadow
Level: 120
SP: 25219731
Guild: UNITY
12. RIBORO
Level: 120
SP: 24871441
Guild: ALL_StaR
13. Asura
Level: 120
SP: 22005069
Guild: Wars
14. IIJUSTINII
Level: 120
SP: 21951172
Guild: SUICIDESQUAD
15. Vampire
Level: 120
SP: 21271368
Guild: IIALL_StaRll
16. o_UnlwaJ_o
Level: 120
SP: 19882711
Guild: NO GUILD
17. Supporter_KD
Level: 120
SP: 19751992
Guild: NO GUILD
18. BETAGEN
Level: 120
SP: 19706475
Guild: UNITY
19. Escorpio
Level: 120
SP: 19573331
Guild: l_PLATINUM_l
20. Tiamo
Level: 120
SP: 19484486
Guild: UNITY
21. Leafa
Level: 120
SP: 19101326
Guild: l_PLATINUM_l
22. Mars
Level: 120
SP: 19010191
Guild: UNITY
23. o_OneLove_o
Level: 120
SP: 18882391
Guild: NO GUILD
24. o_Dew_o
Level: 120
SP: 18755169
Guild: IIALL_StaRll
25. o_KD_CaFE_o
Level: 120
SP: 18109910
Guild: NO GUILD
26. ll44ll
Level: 120
SP: 17521141
Guild: SUICIDESQUAD
27. o_PalaDin_o
Level: 120
SP: 17484498
Guild: NO GUILD
28. o_BigBoss_o
Level: 120
SP: 17307866
Guild: NO GUILD
29. Sun
Level: 120
SP: 17034480
Guild: Wars
30. Paopao
Level: 120
SP: 16622967
Guild: Wars
31. ROBUSTA
Level: 120
SP: 16410024
Guild: UNITY
32. khawtang
Level: 120
SP: 16259727
Guild: UNITY
33. CARMEJI
Level: 120
SP: 16253836
Guild: ALL_StaR
34. BLacKPaNTHeR
Level: 120
SP: 15705852
Guild: SUICIDESQUAD
35. JASPER
Level: 120
SP: 15659283
Guild: SUICIDESQUAD
36. Star
Level: 120
SP: 15374881
Guild: Wars
37. Khawheniyw
Level: 120
SP: 14966415
Guild: UNITY
38. Skyline
Level: 120
SP: 14833601
Guild: Wars
39. Nungsuwat_
Level: 120
SP: 14207994
Guild: IIALL_StaRll
40. Chwihwa
Level: 120
SP: 13995801
Guild: NO GUILD
41. lll54lll
Level: 120
SP: 13642352
Guild: SUICIDESQUAD
42. MontBlanc
Level: 120
SP: 13509054
Guild: IIALL_StaRll
43. Zander
Level: 120
SP: 13198895
Guild: UNITY
44. Gaston
Level: 120
SP: 12702719
Guild: UNITY
45. SweeT
Level: 120
SP: 12380541
Guild: IIALL_StaRll
46. Unicorn
Level: 120
SP: 11898284
Guild: IIALL_StaRll
47. Jullet
Level: 120
SP: 11663846
Guild: l_PLATINUM_l
48. Maxima
Level: 120
SP: 11187549
Guild: Wars
49. _TomnooFai_
Level: 120
SP: 11145363
Guild: Wars
50. ANDAMAN
Level: 120
SP: 10819897
Guild: KING_ARTHUR
51. Victoria
Level: 120
SP: 10330842
Guild: IIALL_StaRll
52. Kamikaze
Level: 120
SP: 10105958
Guild: NO GUILD
53. Suwat
Level: 120
SP: 9913166
Guild: IIALL_StaRll
54. eKiMoJio
Level: 120
SP: 8981444
Guild: IIALL_StaRll
55. SiriusA
Level: 120
SP: 7633152
Guild: IIALL_StaRll
56. Online_Point
Level: 119
SP: 14934957
Guild: IIALL_StaRll
57. Alpha
Level: 119
SP: 12409800
Guild: ll_Wars_ll
58. Snake_Eyes
Level: 119
SP: 12086268
Guild: UNITY
59. Online_Play
Level: 119
SP: 11994594
Guild: IIALL_StaRll
60. AEsir
Level: 119
SP: 11026642
Guild: l_PLATINUM_l
61. Andromeda
Level: 119
SP: 10484635
Guild: NO GUILD
62. HonZA
Level: 119
SP: 10328944
Guild: ALL_StaR
63. STARKING
Level: 119
SP: 9794711
Guild: IIALL_StaRll
64. ATLANTIS
Level: 119
SP: 9616145
Guild: KING_ARTHUR
65. o_FreeDom_o
Level: 119
SP: 8839063
Guild: NO GUILD
66. Ryujoyeong
Level: 119
SP: 8435344
Guild: NO GUILD
67. Swagger
Level: 119
SP: 8089302
Guild: NO GUILD
68. ZenSo
Level: 119
SP: 8072865
Guild: NO GUILD
69. SINGER_X_ONE
Level: 119
SP: 7657113
Guild: KING_ARTHUR
70. ShadovV
Level: 119
SP: 7557223
Guild: Wars
71. ZiGar
Level: 119
SP: 7316740
Guild: NO GUILD
72. IIWizarDII
Level: 118
SP: 14626652
Guild: IIALL_StaRIl
73. llWizarDll
Level: 118
SP: 13773730
Guild: IIALL_StaRIl
74. IIWizarDll
Level: 118
SP: 13518085
Guild: IIALL_StaRII
75. SomiDuS
Level: 118
SP: 13491710
Guild: ImaginDragon
76. llWizarDIl
Level: 118
SP: 12130189
Guild: IIALL_StaRII
77. llWizarDlI
Level: 118
SP: 9566081
Guild: IIALL_StaRll
78. GoD
Level: 118
SP: 8346048
Guild: l_PLATINUM_l
79. Hibari
Level: 118
SP: 8259358
Guild: IIALL_StaRll
80. 100Kg
Level: 118
SP: 7903801
Guild: IIALL_StaRll
81. BUB1
Level: 118
SP: 7813702
Guild: NO GUILD
82. BUB2
Level: 118
SP: 7760959
Guild: NO GUILD
83. Sizen
Level: 118
SP: 7370050
Guild: l_PLATINUM_l
84. Zax
Level: 118
SP: 7120267
Guild: l_PLATINUM_l
85. KiRaN
Level: 118
SP: 7020565
Guild: NO GUILD
86. ShoPLv1
Level: 118
SP: 6939153
Guild: NO GUILD
87. FarM
Level: 118
SP: 6001798
Guild: NO GUILD
88. BLaCKJUSTIN
Level: 118
SP: 5907403
Guild: SUICIDESQUAD
89. Aristotle
Level: 118
SP: 5597526
Guild: NO GUILD
90. 1OOOOKILL
Level: 118
SP: 5483165
Guild: Wars
91. JAN
Level: 118
SP: 5216515
Guild: l_PLATINUM_l
92. LuciAnoS
Level: 118
SP: 5091599
Guild: KING_ARTHUR
93. Dual_Axe
Level: 118
SP: 4994464
Guild: l_PLATINUM_l
94. GodOFDusS
Level: 118
SP: 4823913
Guild: Wars
95. DuS
Level: 118
SP: 4542590
Guild: ImaginDragon
96. LnwAvsuS
Level: 118
SP: 4250548
Guild: Wars
97. Superman
Level: 118
SP: 3892929
Guild: IIALL_StaRll
98. Harp4
Level: 117
SP: 8715657
Guild: NO GUILD
99. TRIUMPH
Level: 117
SP: 7942908
Guild: NO GUILD
100. BoaHanCock
Level: 117
SP: 7535599
Guild: UNITY

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

146

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ปิดบ้าน
ปิดบ้าน
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED