ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Highscores

1. [GM]Jieep
Level: 120
SP: 1652893
Guild: NO GUILD
2. PALADIN
Level: 120
SP: 19950507
Guild: l_PLATINUM_l
3. ESPADAS
Level: 120
SP: 19593102
Guild: IIALL_StaRll
4. Vampire
Level: 120
SP: 14155663
Guild: IIALL_StaRll
5. ZOMBIE
Level: 119
SP: 19412996
Guild: l_PLATINUM_l
6. MACALOS
Level: 119
SP: 18041512
Guild: IIALL_StaRll
7. RIBORO
Level: 119
SP: 16609773
Guild: ALL_StaR
8. CARLOS
Level: 119
SP: 15817244
Guild: l_PLATINUM_l
9. CARMEJI
Level: 119
SP: 15149728
Guild: ALL_StaR
10. Online_Point
Level: 119
SP: 13257471
Guild: IIALL_StaRll
11. IIWizarDII
Level: 118
SP: 14038109
Guild: IIALL_StaRIl
12. llWizarDll
Level: 118
SP: 13206074
Guild: IIALL_StaRIl
13. IIWizarDll
Level: 118
SP: 12996738
Guild: IIALL_StaRII
14. Leafa
Level: 118
SP: 12427319
Guild: l_PLATINUM_l
15. llWizarDIl
Level: 118
SP: 12133745
Guild: IIALL_StaRII
16. Online_Play
Level: 118
SP: 10312019
Guild: IIALL_StaRll
17. IIJUSTINII
Level: 118
SP: 8166005
Guild: SUICIDESQUAD
18. Tsukuyomi
Level: 118
SP: 7597156
Guild: NO GUILD
19. Unicorn
Level: 118
SP: 6028501
Guild: IIALL_StaRll
20. Jullet
Level: 118
SP: 5280773
Guild: l_PLATINUM_l
21. Dual_Axe
Level: 118
SP: 4790904
Guild: l_PLATINUM_l
22. Superman
Level: 118
SP: 3691784
Guild: IIALL_StaRll
23. Skyline
Level: 118
SP: 3570043
Guild: Wars
24. Asura
Level: 117
SP: 11111846
Guild: Wars
25. Escorpio
Level: 117
SP: 10878499
Guild: l_PLATINUM_l
26. llWizarDlI
Level: 117
SP: 8588611
Guild: IIALL_StaRll
27. Paopao
Level: 117
SP: 8364536
Guild: Wars
28. Harp4
Level: 117
SP: 8358225
Guild: NO GUILD
29. GoD
Level: 117
SP: 7585518
Guild: l_PLATINUM_l
30. TRIUMPH
Level: 117
SP: 6981754
Guild: IIALL_StaRll
31. BRADLEY
Level: 117
SP: 5763259
Guild: IIALL_StaRll
32. Jurojin
Level: 117
SP: 5727714
Guild: NO GUILD
33. Sizen
Level: 117
SP: 5617874
Guild: l_PLATINUM_l
34. ll44ll
Level: 117
SP: 5617353
Guild: SUICIDESQUAD
35. Hibari
Level: 117
SP: 5593690
Guild: IIALL_StaRll
36. JASPER
Level: 117
SP: 5573154
Guild: SUICIDESQUAD
37. LuciAnoS
Level: 117
SP: 5197422
Guild: Goodboyyy
38. BLacKPaNTHeR
Level: 117
SP: 4950349
Guild: SUICIDESQUAD
39. Zax
Level: 117
SP: 4749467
Guild: l_PLATINUM_l
40. Alisha
Level: 117
SP: 4049947
Guild: ALL_StaR
41. Aristotle
Level: 117
SP: 4021994
Guild: NO GUILD
42. JAN
Level: 117
SP: 3575152
Guild: l_PLATINUM_l
43. Bishamonten
Level: 117
SP: 3160305
Guild: NO GUILD
44. Only
Level: 117
SP: 3115729
Guild: Wars
45. Milan
Level: 117
SP: 3077317
Guild: NO GUILD
46. Rine
Level: 117
SP: 3066649
Guild: l_PLATINUM_l
47. Kamikaze
Level: 117
SP: 2278308
Guild: NO GUILD
48. Daikokuten
Level: 116
SP: 8468019
Guild: NO GUILD
49. Kannon
Level: 116
SP: 4510620
Guild: NO GUILD
50. lll54lll
Level: 116
SP: 4148035
Guild: SUICIDESQUAD

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

169

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
l_PLATINUM_l
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED