ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Boss rank February 2019

top 10 killers for

All Uniques

Name:
OONobitaOO       Tigergirl : 169
      Cerberus : 106
      CAPTAIN IVY : 109
      URUCHI : 225
      ISYUTARU : 168
      LORD YARKAN : 145
      DEMON SHAITAN : 26
      KIDEMONAS :
Kills: 948
Name:
o_Dew_o       Tigergirl : 50
      Cerberus : 105
      CAPTAIN IVY : 121
      URUCHI : 42
      ISYUTARU : 50
      LORD YARKAN : 83
      DEMON SHAITAN : 130
      KIDEMONAS :
Kills: 581
Name:
ALANTA       Tigergirl : 23
      Cerberus : 46
      CAPTAIN IVY : 40
      URUCHI : 24
      ISYUTARU : 37
      LORD YARKAN : 27
      DEMON SHAITAN : 43
      KIDEMONAS :
Kills: 240
Name:
Only       Tigergirl : 34
      Cerberus : 3
      CAPTAIN IVY : 29
      URUCHI : 34
      ISYUTARU : 42
      LORD YARKAN : 31
      DEMON SHAITAN : 49
      KIDEMONAS :
Kills: 222
Name:
YES_lnw       Tigergirl : 52
      Cerberus : 27
      CAPTAIN IVY : 13
      URUCHI : 10
      ISYUTARU : 25
      LORD YARKAN : 15
      DEMON SHAITAN : 31
      KIDEMONAS :
Kills: 173
Name:
MoMoTaROD       Tigergirl : 8
      Cerberus : 34
      CAPTAIN IVY : 31
      URUCHI : 16
      ISYUTARU : 1
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 90
Name:
_TomnooFaii_       Tigergirl : 7
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY : 16
      URUCHI : 3
      ISYUTARU : 17
      LORD YARKAN : 2
      DEMON SHAITAN : 6
      KIDEMONAS :
Kills: 51
Name:
Charisma       Tigergirl : 11
      Cerberus : 1
      CAPTAIN IVY : 8
      URUCHI : 8
      ISYUTARU : 10
      LORD YARKAN : 2
      DEMON SHAITAN : 5
      KIDEMONAS :
Kills: 45
Name:
_Devil_       Tigergirl : 2
      Cerberus : 1
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI : 11
      ISYUTARU : 8
      LORD YARKAN : 1
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 23
Name:
SHINTO       Tigergirl :
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY : 4
      URUCHI : 2
      ISYUTARU :
      LORD YARKAN : 6
      DEMON SHAITAN : 8
      KIDEMONAS :
Kills: 20

top 10 killers for

tigergirl

Kills: 169
Name: YES_lnw
Kills: 52
Name: o_Dew_o
Kills: 50
Name: Only
Kills: 34
Name: ALANTA
Kills: 23
Name: l3lend285
Kills: 14
Name: Charisma
Kills: 11
Name: MoMoTaROD
Kills: 8
Kills: 7
Kills: 4

top 10 killers for

cerberus

Kills: 106
Name: o_Dew_o
Kills: 105
Name: ALANTA
Kills: 46
Name: MoMoTaROD
Kills: 34
Name: YES_lnw
Kills: 27
Name: Sasuke
Kills: 5
Name: Only
Kills: 3
Kills: 3
Kills: 2
Name: PANTIPx1
Kills: 1

top 10 killers for

captain ivy

Name: o_Dew_o
Kills: 121
Kills: 109
Name: ALANTA
Kills: 40
Name: MoMoTaROD
Kills: 31
Name: Only
Kills: 29
Kills: 16
Name: YES_lnw
Kills: 13
Name: Charisma
Kills: 8
Kills: 5
Name: SHINTO
Kills: 4

top 10 killers for

uruchi

Kills: 225
Name: o_Dew_o
Kills: 42
Name: Only
Kills: 34
Name: ALANTA
Kills: 24
Name: MoMoTaROD
Kills: 16
Name: _Devil_
Kills: 11
Name: YES_lnw
Kills: 10
Name: Charisma
Kills: 8
Kills: 4
Name: Swifblade
Kills: 4

top 10 killers for

Isyutaru

Kills: 168
Name: o_Dew_o
Kills: 50
Name: Only
Kills: 42
Name: ALANTA
Kills: 37
Name: YES_lnw
Kills: 25
Kills: 17
Name: Charisma
Kills: 10
Name: _Devil_
Kills: 8
Kills: 2
Kills: 2

top 10 killers for

Lord Yarkan

Kills: 145
Name: o_Dew_o
Kills: 83
Name: Only
Kills: 31
Name: ALANTA
Kills: 27
Name: YES_lnw
Kills: 15
Name: SHINTO
Kills: 6
Kills: 2
Kills: 2
Name: LuciAnoS
Kills: 2
Name: Charisma
Kills: 2

top 10 killers for

Demon Shaitan

Name: o_Dew_o
Kills: 130
Name: Only
Kills: 49
Name: ALANTA
Kills: 43
Name: YES_lnw
Kills: 31
Kills: 26
Kills: 8
Name: SHINTO
Kills: 8
Kills: 6
Name: ODIN
Kills: 6
Name: Charisma
Kills: 5

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

169

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
l_PLATINUM_l
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED