ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Boss rank December 2018

top 10 killers for

All Uniques

Name:
o_Dew_o       Tigergirl : 102
      Cerberus : 43
      CAPTAIN IVY : 39
      URUCHI : 87
      ISYUTARU : 105
      LORD YARKAN : 171
      DEMON SHAITAN : 87
      KIDEMONAS :
Kills: 634
Name:
Frigga       Tigergirl : 71
      Cerberus : 103
      CAPTAIN IVY : 108
      URUCHI : 107
      ISYUTARU : 92
      LORD YARKAN : 14
      DEMON SHAITAN : 33
      KIDEMONAS :
Kills: 528
Name:
Alexander       Tigergirl : 57
      Cerberus : 82
      CAPTAIN IVY : 72
      URUCHI : 53
      ISYUTARU : 34
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN : 3
      KIDEMONAS :
Kills: 301
Name:
ESPADAS       Tigergirl : 11
      Cerberus : 16
      CAPTAIN IVY : 15
      URUCHI : 18
      ISYUTARU : 21
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN : 36
      KIDEMONAS :
Kills: 117
Name:
ODIN       Tigergirl :
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI :
      ISYUTARU :
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN : 48
      KIDEMONAS :
Kills: 48
Name:
Victoria       Tigergirl : 5
      Cerberus : 5
      CAPTAIN IVY : 11
      URUCHI : 6
      ISYUTARU : 7
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN : 4
      KIDEMONAS :
Kills: 38
Name:
Cruz       Tigergirl : 17
      Cerberus : 4
      CAPTAIN IVY : 4
      URUCHI : 5
      ISYUTARU : 1
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN : 3
      KIDEMONAS :
Kills: 34
Name:
Jendeukie       Tigergirl : 7
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY : 3
      URUCHI : 3
      ISYUTARU : 4
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 17
Name:
IIsD4II       Tigergirl :
      Cerberus : 4
      CAPTAIN IVY : 5
      URUCHI : 5
      ISYUTARU :
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 14
Name:
BLacKPaNTHeR       Tigergirl : 6
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY : 3
      URUCHI : 1
      ISYUTARU :
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 10

top 10 killers for

tigergirl

Name: o_Dew_o
Kills: 102
Name: Frigga
Kills: 71
Name: Alexander
Kills: 57
Name: Cruz
Kills: 17
Name: ESPADAS
Kills: 11
Name: Jendeukie
Kills: 7
Kills: 6
Name: PANTIPx1
Kills: 5
Name: Victoria
Kills: 5
Kills: 2

top 10 killers for

cerberus

Name: Frigga
Kills: 103
Name: Alexander
Kills: 82
Name: o_Dew_o
Kills: 43
Name: ESPADAS
Kills: 16
Name: Victoria
Kills: 5
Name: IIsD4II
Kills: 4
Name: Cruz
Kills: 4
Name: FRIDAY
Kills: 3
Name: Kirosima
Kills: 1
Kills: 1

top 10 killers for

captain ivy

Name: Frigga
Kills: 108
Name: Alexander
Kills: 72
Name: o_Dew_o
Kills: 39
Name: ESPADAS
Kills: 15
Name: Victoria
Kills: 11
Name: IIsD4II
Kills: 5
Name: Cruz
Kills: 4
Name: Jendeukie
Kills: 3
Kills: 3
Kills: 1

top 10 killers for

uruchi

Name: Frigga
Kills: 107
Name: o_Dew_o
Kills: 87
Name: Alexander
Kills: 53
Name: ESPADAS
Kills: 18
Name: Victoria
Kills: 6
Name: IIsD4II
Kills: 5
Name: Cruz
Kills: 5
Kills: 4
Name: B3
Kills: 3
Name: Jendeukie
Kills: 3

top 10 killers for

Isyutaru

Name: o_Dew_o
Kills: 105
Name: Frigga
Kills: 92
Name: Alexander
Kills: 34
Name: ESPADAS
Kills: 21
Name: Victoria
Kills: 7
Name: Jendeukie
Kills: 4
Kills: 3
Name: Jupiter
Kills: 3
Kills: 1
Name: M2M
Kills: 1

top 10 killers for

Lord Yarkan

Name: o_Dew_o
Kills: 171
Name: Frigga
Kills: 14
Kills: 1
Name: FRIDAY
Kills: 1
Name: DUDHEE
Kills: 1
Name: aouuoa
Kills: 1

top 10 killers for

Demon Shaitan

Name: o_Dew_o
Kills: 87
Name: ODIN
Kills: 48
Name: ESPADAS
Kills: 36
Name: Frigga
Kills: 33
Name: Victoria
Kills: 4
Name: Cruz
Kills: 3
Name: Alexander
Kills: 3
Name: Skyline
Kills: 3
Kills: 2
Kills: 2

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

210

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
SUICIDESQUAD
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED