ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Boss rank April 2019

top 10 killers for

All Uniques

Name:
o_Dew_o       Tigergirl : 219
      Cerberus : 224
      CAPTAIN IVY : 204
      URUCHI : 223
      ISYUTARU : 169
      LORD YARKAN : 226
      DEMON SHAITAN : 200
      KIDEMONAS :
Kills: 1465
Name:
BLacKPaNTHeR       Tigergirl : 129
      Cerberus : 130
      CAPTAIN IVY : 162
      URUCHI : 139
      ISYUTARU : 86
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN : 1
      KIDEMONAS :
Kills: 647
Name:
IIJUSTINII       Tigergirl : 5
      Cerberus : 20
      CAPTAIN IVY : 10
      URUCHI :
      ISYUTARU : 111
      LORD YARKAN : 82
      DEMON SHAITAN : 191
      KIDEMONAS :
Kills: 419
Name:
Nungsuwat_       Tigergirl : 40
      Cerberus : 37
      CAPTAIN IVY : 34
      URUCHI : 47
      ISYUTARU : 55
      LORD YARKAN : 9
      DEMON SHAITAN : 9
      KIDEMONAS :
Kills: 231
Name:
Andromeda       Tigergirl : 27
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY : 32
      URUCHI : 26
      ISYUTARU : 23
      LORD YARKAN : 15
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 123
Name:
Dal2kNess       Tigergirl : 10
      Cerberus : 9
      CAPTAIN IVY : 13
      URUCHI : 17
      ISYUTARU : 26
      LORD YARKAN : 1
      DEMON SHAITAN : 4
      KIDEMONAS :
Kills: 80
Name:
Charisma       Tigergirl : 6
      Cerberus : 3
      CAPTAIN IVY : 5
      URUCHI : 5
      ISYUTARU :
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN : 24
      KIDEMONAS :
Kills: 43
Name:
SHINTO       Tigergirl : 6
      Cerberus : 4
      CAPTAIN IVY : 5
      URUCHI : 6
      ISYUTARU : 5
      LORD YARKAN : 1
      DEMON SHAITAN : 2
      KIDEMONAS :
Kills: 29
Name:
_TomnooFaii_       Tigergirl : 4
      Cerberus : 5
      CAPTAIN IVY : 6
      URUCHI : 5
      ISYUTARU : 1
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 21
Name:
Storm_Shadow       Tigergirl :
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI :
      ISYUTARU :
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN : 15
      KIDEMONAS :
Kills: 15

top 10 killers for

tigergirl

Name: o_Dew_o
Kills: 219
Kills: 129
Kills: 40
Name: Andromeda
Kills: 27
Name: Dal2kNess
Kills: 10
Name: E_C_L_U_B
Kills: 8
Name: Charisma
Kills: 6
Name: SHINTO
Kills: 6
Name: eKiMoJio
Kills: 5
Kills: 5

top 10 killers for

cerberus

Name: o_Dew_o
Kills: 224
Kills: 130
Kills: 37
Kills: 20
Kills: 10
Kills: 10
Name: Dal2kNess
Kills: 9
Name: khawtang
Kills: 5
Kills: 5
Name: eKiMoJio
Kills: 5

top 10 killers for

captain ivy

Name: o_Dew_o
Kills: 204
Kills: 162
Kills: 34
Name: Andromeda
Kills: 32
Name: Dal2kNess
Kills: 13
Kills: 10
Kills: 6
Name: Charisma
Kills: 5
Name: SHINTO
Kills: 5
Name: ROBUSTA
Kills: 1

top 10 killers for

uruchi

Name: o_Dew_o
Kills: 223
Kills: 139
Kills: 47
Name: Andromeda
Kills: 26
Name: Dal2kNess
Kills: 17
Name: SHINTO
Kills: 6
Name: Charisma
Kills: 5
Name: CEO
Kills: 5
Kills: 5
Name: ESPADAS
Kills: 4

top 10 killers for

Isyutaru

Name: o_Dew_o
Kills: 169
Kills: 111
Kills: 86
Kills: 55
Name: Dal2kNess
Kills: 26
Name: Andromeda
Kills: 23
Name: SHINTO
Kills: 5
Name: CHiDORi__
Kills: 3
Name: ZzzzozzzZ
Kills: 3
Kills: 2

top 10 killers for

Lord Yarkan

Name: o_Dew_o
Kills: 226
Kills: 82
Name: Andromeda
Kills: 15
Name: Alpha
Kills: 13
Kills: 9
Name: Swagger
Kills: 7
Name: nno2
Kills: 5
Kills: 5
Kills: 5
Name: pormsri
Kills: 2

top 10 killers for

Demon Shaitan

Name: o_Dew_o
Kills: 200
Kills: 191
Name: Charisma
Kills: 24
Kills: 15
Kills: 9
Kills: 7
Name: nno2
Kills: 5
Name: Dal2kNess
Kills: 4
Name: inman
Kills: 3
Kills: 2

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

146

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ปิดบ้าน
ปิดบ้าน
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED