ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Boss rank October 2018

top 10 killers for

All Uniques

Name:
Skyline       Tigergirl : 206
      Cerberus : 202
      CAPTAIN IVY : 172
      URUCHI : 211
      ISYUTARU : 187
      LORD YARKAN : 70
      DEMON SHAITAN : 70
      KIDEMONAS :
Kills: 1118
Name:
TYLENOL500       Tigergirl : 94
      Cerberus : 122
      CAPTAIN IVY : 110
      URUCHI : 124
      ISYUTARU : 115
      LORD YARKAN : 38
      DEMON SHAITAN : 31
      KIDEMONAS :
Kills: 634
Name:
LnwAzuS       Tigergirl : 122
      Cerberus : 74
      CAPTAIN IVY : 142
      URUCHI : 101
      ISYUTARU : 68
      LORD YARKAN : 37
      DEMON SHAITAN : 31
      KIDEMONAS :
Kills: 575
Name:
MARMON       Tigergirl : 39
      Cerberus : 73
      CAPTAIN IVY : 49
      URUCHI : 88
      ISYUTARU : 27
      LORD YARKAN : 56
      DEMON SHAITAN : 32
      KIDEMONAS :
Kills: 364
Name:
ESPADAS       Tigergirl : 24
      Cerberus : 46
      CAPTAIN IVY : 29
      URUCHI : 19
      ISYUTARU : 33
      LORD YARKAN : 59
      DEMON SHAITAN : 64
      KIDEMONAS :
Kills: 274
Name:
ODIN       Tigergirl : 1
      Cerberus : 2
      CAPTAIN IVY : 12
      URUCHI :
      ISYUTARU : 5
      LORD YARKAN : 2
      DEMON SHAITAN : 75
      KIDEMONAS :
Kills: 97
Name:
IOI       Tigergirl : 9
      Cerberus : 8
      CAPTAIN IVY : 10
      URUCHI : 8
      ISYUTARU : 4
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN : 18
      KIDEMONAS :
Kills: 57
Name:
Klamklomjit       Tigergirl : 1
      Cerberus : 8
      CAPTAIN IVY : 4
      URUCHI : 14
      ISYUTARU : 1
      LORD YARKAN : 2
      DEMON SHAITAN : 7
      KIDEMONAS :
Kills: 37
Name:
NewSingle       Tigergirl : 7
      Cerberus : 10
      CAPTAIN IVY : 14
      URUCHI :
      ISYUTARU : 1
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 32
Name:
______Google       Tigergirl :
      Cerberus : 12
      CAPTAIN IVY : 1
      URUCHI : 8
      ISYUTARU : 6
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 27

top 10 killers for

tigergirl

Name: Skyline
Kills: 206
Name: LnwAzuS
Kills: 122
Kills: 94
Name: MARMON
Kills: 39
Name: ESPADAS
Kills: 24
Name: JASPER
Kills: 13
Name: IOI
Kills: 9
Name: Super0000
Kills: 9
Name: NewSingle
Kills: 7
Kills: 6

top 10 killers for

cerberus

Name: Skyline
Kills: 202
Kills: 122
Name: LnwAzuS
Kills: 74
Name: MARMON
Kills: 73
Name: ESPADAS
Kills: 46
Kills: 12
Name: NewSingle
Kills: 10
Kills: 8
Name: IOI
Kills: 8
Name: ODIN
Kills: 2

top 10 killers for

captain ivy

Name: Skyline
Kills: 172
Name: LnwAzuS
Kills: 142
Kills: 110
Name: MARMON
Kills: 49
Name: ESPADAS
Kills: 29
Name: NewSingle
Kills: 14
Name: ODIN
Kills: 12
Name: IOI
Kills: 10
Name: JuliUs
Kills: 7
Kills: 4

top 10 killers for

uruchi

Name: Skyline
Kills: 211
Kills: 124
Name: LnwAzuS
Kills: 101
Name: MARMON
Kills: 88
Name: ESPADAS
Kills: 19
Kills: 14
Kills: 8
Name: IOI
Kills: 8
Name: JuliUs
Kills: 5
Name: JOHN_WICK
Kills: 2

top 10 killers for

Isyutaru

Name: Skyline
Kills: 187
Kills: 115
Name: LnwAzuS
Kills: 68
Name: ESPADAS
Kills: 33
Name: MARMON
Kills: 27
Kills: 15
Kills: 6
Name: JuliUs
Kills: 5
Name: ODIN
Kills: 5
Name: IOI
Kills: 4

top 10 killers for

Lord Yarkan

Name: Skyline
Kills: 70
Name: ESPADAS
Kills: 59
Name: MARMON
Kills: 56
Kills: 38
Name: LnwAzuS
Kills: 37
Name: eeqs
Kills: 3
Kills: 2
Name: GUS2
Kills: 2
Name: ODIN
Kills: 2
Name: LnwAsuS
Kills: 1

top 10 killers for

Demon Shaitan

Name: ODIN
Kills: 75
Name: Skyline
Kills: 70
Name: ESPADAS
Kills: 64
Name: MARMON
Kills: 32
Name: LnwAzuS
Kills: 31
Kills: 31
Name: IOI
Kills: 18
Name: Cute_
Kills: 12
Name: Crystal
Kills: 10
Name: Victoria
Kills: 8

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

123

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Wars
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED